top of page

Kiralama Sözleşmesi

Sözleşmenin Konusu : Mercedes Vito Marka aracın kiralayana kiraya verilmesi Sözleşmenin İçeriği : bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar

 

Taahhütname : Sözleşmenin akidi olarak hareket eden kiraya veren , ve kiralayan aşağıda belirtiği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır

Sözleşmenin Şartları

 

1. ) "Ödeme Bilgileri" başlığı altında yer alan Kira Bedeli parçaları, KDV dahil bir bedeldir. Kiralama dönemindeki her türlü ek masrafı (trafik cezası, OGS/HGS kaçak geçiş veya her türlü maddi zarar) ödeyeceğini, kiraya veren , bu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiştir

 

2.) Kiraya veren aracın tüm fonksiyonları çalışır durumda ve temiz olarak kiracıya teslim edilmiştir.

 

3.) Araç içinde çalışan fonksiyonlara zarar verilmesi durumunda ( parçada kırık , yanma , bozulma ) durumlarında tüm masraflar kiracıya aittir 3.1 Araç içine kusulması , aracın batırılması , tavan , taban , koltuk ve döşemelerine zarar verilmesi halinde tüm masraflar kiracıya aittir

 

4.) Araç içinde sigara ve tütün tüketimi yasaktır.

 

5. ) Fiyat ''Adres Bilgileri'' başlığının altında yer alan belirtilen adresler için geçerlidir.

 

6.) Kiracı yeni adres eklemesi durumunda kiralayana ek ücret ödemeyi kabul edecektir 6.2 Kiracı rezervasyon saatini aşması durumunda kiralayana ek ücret ödemeyi kabul etmiş olacaktır

 

7.) Program sırasında müşteri tarafından araç içinde unutulan eşyanın kaybından veya hasarından Kaplan Vip sorumlu değildir. Ancak unutulan eşyanın Kaplan Vip tarafından bulunması halinde muhafaza talebi üzerine aynı gün içinde bedel karşılığı İzmir il çevresi içinde belirtilen adrese teslim edilir.

 

8 ) Rezervasyonun iptali durumunda taahhüt cayma bedeli olan 6000 ₺ peşin olarak tahsil edilecektir Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler. 

bottom of page