top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

3.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan "mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik" gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

SATICI: www.izmirkaplanvipgelinarabasıkiralama.com (KAPLAN VİP TURİZM TAŞIMACILIK OTOMOTİV ORGANİZASYON İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED. ŞİRKETİ.) 

Adres :  Zafertepe Mahallesi Konak / İzmir

Tel      : 0 850 756 21 64

E-mail : info@kaplanvip.com

ALICI : Müşterilerin www.İzmirkaplanvipgelinarabasıkiralama.com sitesinden hizmet talep ederken kullandıkları adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Alıcının Satıcıya ait www.İzmirkaplanvipgelinarabasıkiralama.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.izmirkaplanvipgelinarabasikiralama.com  sitesinde ödeme sayfasında yer alan SİTE KULLANIM ŞARTLARI , VIP ARAÇ KİRALAMA ŞARTLARI VE TRANSFER HİZMETLERİ ŞARTLARI bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır

3) SÖZLEŞME TARİHİ

 

Müşterilerin www.İzmirkaplanvipgelinarabasıkiralama.com sitesinden talep ettiği hizmetin kapsadığı tarihler esastır.

 

4) MAL / HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Satıcının sunduğu hizmet, müşterinin belirlediği transfer yerine göre yine müşterinin hizmet talep ederken belirlediği şekilde sağlanır.

 

5) TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde hizmet talep edenlerin ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve önceden web sitesinde yer alan VIP ARAÇ KİRALAMA VE TRANSFER ŞARTLARI gereğince ilgili işlem yapılır.

 

6) ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

 

7) SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

 

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.İzmirkaplanvipgelinarabasıkiralama.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

8) MAL / HİZMETİN PEŞİN FİYATI

 

www.izmirkaplanvipgelinarabasikiralama.com internet sitesindeki bütün fiyatlar, internet sitemizde veya teyit amaçlı e-postada aksi belirtilmediği sürece, KDV ve diğer bütün vergileri (söz konusu vergilerde yapılacak değişikliklere tabi olmak suretiyle) içerir halde görüntülenmektedir.Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.Web sitemizde bazı araçlarda ödeme seçeneği olarak sadece ön ödeme şartı oluşabilmektedir Para transferi yapılacak bankadan kaynaklanan komisyon kesintileri ve sorumluluğu gönderen tarafına aittir.

 

9) İPTAL VE DEĞİŞİKLİK

 

Tüketici, Ön ödemeli rezervasyonlarda aracın teslim edileceği saate en geç 48 saat 'e kadar kiralama ücretinden kesinti yapılmadan Kaplan Vip Taşımacılık firması tarafından ön ödeme tutarı iade edilmeyecektir. Kiracı Bu Şartları Kabul ve Taahhüt Etmiştir. Rezervasyon Tarihinde Değişiklik Talep Edilmesi Durumunda da En Az 30 Gün Önceden Kiralayan Firmaya Bilgi Verilmesi Gerekmektedir. Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliklerinde iptal hükümleri geçerlidir. Tüketici, Acenteden satın alınan hizmetle ilgili hizmet sözleşmesi kurallarına uyacağını;3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. Hizmetin ifasından sonra Tüketiciye ait kredi kartının Acentenin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acenteye ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

 

  • Hizmete uygun aracın tahsisine rağmen müşterinin satın alma anında belirlediği kişi sayısı ve bagaj miktarının aşılması durumunda aracın yasal olarak belirlenmiş taşıma hadleri aşılmaksızın hizmet gerçekleştirilir. Yasal hadleri aşan yolcu veya bagaj araca kabul edilmez. Müşterinin bu sebeple hizmetten  vazgeçmesi halinde bedel iadesi yapılmaz. Müşteri, hizmet noktasında araçtaki Kaplan Vip personeline hizmeti satın alan müşteri olduğunu, yasal mercilerce verilmiş kimlik belgeleriyle ve rezervasyon belgesiyle belgelemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen müşterinin transferi yapılmayacaktır.

 

10) GENEL HÜKÜMLER

 

Acente, hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil edecek transfer aracında yaşanacak mekanik arıza, trafik kazası, operasyonel aksaklıklar, hava muhalefeti, trafik sıkışıklığı, terör olayları, kolluk kuvvetlerinin uygulamaları, vb. nedenler dolayı transferinizi gerçekleştiremeyeceğini anladığı andan itibaren en kısa sürede alternatif bir araç sağlanmaya çalışılacak ve/veya aksi durumda da bilgi verecektir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz durumlarda ödemesi alınmış olan transfer ücretinin iadesi tarafınıza kesintisiz olarak iade edilecek ve/veya böyle bir durumda Tüketicinin kendi imkânlarınızla sağlamış olduğu ulaşımdan kaynaklanan fiyat farkı da Acente tarafından Tüketiciye ödenecektir.

 

11) ÖZEL ŞOFÖR

 

Tüm Şoförlerimiz şirketimiz bünyesinde sigortalı , SRC Belgeli ve Psikoteknik , Raporludur. Şirket Prensibleri Gereği Şoförsüz Araç Kiralama Hizmetimiz Yoktur.

  • Hizmet esnasında kalkış noktasından varış noktasına kadar yol boyunca izlenecek güzergâh; trafik, yol durumu ve sair kriterler göz önüne alınarak münhasıran araç sürücüsü tarafından belirlenir. Müşterinin bu güzergâhı değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda yolcunun belirlenen güzergâh arasında farklı bir lokasyona uğranması, bu lokasyonda bir süre beklenmesi talepleri kabul edilmez. Hizmet müşteriyi belli bir noktadan , belli bir noktaya ulaştırılmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

12) YÜRÜRLÜK

 

İş bu sözleşme gerektiği taktir de 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanacak olup, sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu maddeleri uygulanır. Bu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlık konusunda T.C. İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Sözleşmeyi kendim ve/veya rezervasyon formunda belirtmiş olduğum isimleri yazılı kişiler adına okuyup, kabul ettiğimi beyan ettim. Bu beyanım; rezervasyon işlemini kendim yerine bir başkasının yürütmüş ve/veya imzalamış olması halinde dahi geçerlidir. Tüketici olarak adımıza düzenlenmiş olan "Mesafeli Satış Sözleşmesi"  , “Gizlilik Sözleşmesi” ve "Hizmet Sözleşmesi" sayfalarında belirtilen hükümlerinin tamamını, göndermiş olduğum rezervasyon formunda yer alan bilgilerimin doğruluğunun sorumluluğunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu ve Acentenin web sitesindeki bilgileri okuyup, anlayıp kabul ettiğimi beyan ederim.

bottom of page